U-POINT ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

U-POINT ОНОО ЦУГЛУУЛАХ


Утасны дугаар

U-Point карт

U-Point Апп


Худалдан авалтын үнийн дүнгийн 3% болон түүнээс дээш хувьд
U-Point оноо цуглуулна.

U-POINT ОНОО ЗАРЦУУЛАХ


U-Point карт

U-Point Апп


Та худалдан авалтын үнийн дүнгийн 50% хүртэл дүнд оноогоо зарцуулан хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

U-POINT ДАНСАА ШАЛГАХ


Юнителийн дугаартай хэрэглэгч 4422, бусад оператор 134422 дугаарт Onoo гэж бичин U-Point онооны үлдэгдлийг харах боломжтой.

U-Point аппликейшн болон www.upoint.mn вэб хуудсаар нэвтрэн, дансны үлдэгдэл болон гүйлгээний мэдээллийг харах боломжтой.

Гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлсэн төлбөрийн баримтаас U-Point онооны үлдэгдлээ харах боломжтой.

ИХИЙГ МЭДЭЖ
ИЛҮҮ ИХ ИНЭЭМСЭГЛЭЕ


asuult
Та гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлэх, U-Point карт авах, www.upoint.mn вэб хуудас болон upoint аппликейшн-д бүртгүүлснээр хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.
Та гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлэх бүртээ U-Point картандаа, эсвэл утасны дугаартаа оноогоо цуглуулаарай.
Та гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлэх үедээ U-Point картгүй байсан ч гар утасны дугаартаа оноогоо цуглуулах боломжтой.
Та гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлэх, U-Point аппликейшн ашиглах бүртээ хөгжилтэй даалгаваруудыг биелүүлж, онцгой урамшуулалд хамрагдан оноогоо өсгөөрэй.
Та гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлэх бүртээ U-Point оноо цуглуулах, зарцуулахад хязгаарлалт байхгүй.
Та гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлэх бүртээ U-Point оноо цуглуулахаас гадна үйлдвэрлэгч болон импортлогч байгууллагуудын бүтээгдэхүүнээс давхар оноо цуглуулах боломжтой.