ХЭЗЭЭ Ч, ХААНААС Ч ХЭРЭГЛЭХ
БОЛОМЖТОЙ U-POINT

ТАНД ЗОРИУЛСАН НЭМЭЛТ БОЛОМЖУУД

Гүйлгээний түүхээ хянах

U-Point оноогоо зарцуулах

Хувийн мэдээллээ удирдах

mockup

Онцгой урамшууллууд авахХөгжилтэй даалгавар биелүүлэхГишүүн байгууллагуудыг хайхДУУСАШГҮЙ ИХ УРАМШУУЛЛЫГ ТАНД
ӨДӨР БҮРИЙН ИНЭЭМСЭГЛЭЛИЙН ХАМТ
БЭЛЭГЛЭНЭ


ТАТАЖ АВАХ

ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

U-Point вэб хуудас болон аппликейшнаар утасны дугаараар нэвтэрч
бүртгүүлэн U-Point -ийн хэрэглэгч болно.